Nieuws
20 juni 2014

Algemene Ledenvergadering en Social Media


Op maandagavond 26 mei jongstleden organiseerde de Arnhemse Sport Federatie (ASF) in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem het eerste sportcafé waarin het thema ‘Social media voor sportverenigingen’ centraal stond. Voorafgaand aan het sportcafé stond de algemene ledenvergadering van de ASF op de agenda. Deze eerste editie van het sportcafé werd gehouden in de sfeervolle kantine van EJBA (Eerste Jeu de Boulesclub Arnhem) en ABC Taxus (Arnhemse Boogschiet Club) op Sportpark Bakenhof te Arnhem-Zuid.

Rond 18.45 uur stroomde de eerste leden van de ASF binnen. Na de inloop met koffie en thee startte de algemene ledenvergadering. ASF-voorzitter Danny Meuken heette de ongeveer dertig aanwezige leden welkom.

Tijdens de algemene ledenvergadering is het werkprogramma voor 2014 gepresenteerd. Daarnaast hebben de leden akkoord gegeven voor het nieuwe contributiestelsel. De jaarlijkse contributie voor iedere vereniging is vastgesteld op 30 euro. Ook is er een voorstel gedaan voor de bestemmingsreserves van de ASF. De ASF wil een fonds oprichten waarbij sportverengingen een aanvraag kunnen doen voor het opleiden van bestuurlijk (niet sporttechnisch) kader. Zij gaat dit verder uitwerken met sportverenigingen. Tot slot is Ronald Osephius aangesteld als nieuw bestuurslid, na een meerderheid van de stemmen te hebben mogen ontvangen.

Aansluitend op de algemene ledenvergadering vond het eerste Arnhemse sportcafé plaats. Clubbereik, specialist in communicatieadvies voor sportverenigingen, heeft tijdens deze avond een workshop ‘Social media voor sportverenigingen’ verzorgd. De workshop is allereerst gestart met een aantal interessante feiten over het fenomeen social media. Vervolgens werd aan de leden gevraagd hoe actief ze eigenlijk zelf zijn met social media. Nadat hieruit bleek dat er nog veel winst te boeken is op het gebied van social media, was het de beurt aan de leden en de ASF zelf.

Bij de eerste opdracht moesten de leden voor hun vereniging een kernwaarde en een communicatiedoelstelling opstellen. Daarna moesten de leden op basis hiervan drie tot vijf social media-berichten bedenken. De tweede opdracht speelde in op een tweetal actuele thema’s binnen de sportvereniging, namelijk het werven en behouden van vrijwilligers en het uitstralen van een maatschappelijk imago. De leden kregen de opdracht om wederom drie tot vijf social media-berichten, gericht op deze twee thema’s, te schrijven.

Hieronder vindt u nog een aantal leuke tips en feiten die aan bod zijn gekomen in de workshop:

• Meer dan de helft van de 15-20-jarigen gebruikt social media om af te spreken om te sporten
• 48% hiervan is door berichten, foto’s of video’s van anderen gemotiveerd om (vaker) te sporten.
• 24% gaat door berichten op social media (meer) sporten/bewegen.
• 43% vindt dat zijn/haar sportclub meer gebruik kan maken van social media.
• Berichten hoeven geen ‘hard nieuws’ te zijn; leg de nadruk op leuk, actueel nieuws
• Deel korte berichten, vaak gepaard met een foto, video of link.
• Vertel als sportvereniging je verhaal (middels jullie kernwaarden).
• ‘Doe het niet allemaal zelf!’: creëer een online media-/social media-team (een, twee of drie coördinatoren, verder veel gedeeld beheer).

Samenvattend komt het erop neer dat social media een prima middel is om online informatie te delen met de leden, leden te werven of om vrijwilligers aan te boren. De gehele presentatie kan bekeken worden op de Facebook-pagina van Clubbereik onder het tabblad ‘Workshops’. Hiervoor moet u wel de pagina van Clubbereik ‘liken’.

Rond 22.15 uur was de workshop afgelopen. Onder het genot van een hapje en een drankje was er na afloop nog de gelegenheid om elkaar te spreken en informatie uit te wisselen.

In samenwerking met Sportbedrijf Arnhem zal het sportcafé een terugkerend evenement blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws...