Investeren in en meedoen aan sport in Arnhem
20 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Gedurende de afgelopen maanden zijn diverse publicaties en onderzoeken gepresenteerd die het belang van sport en bewegen voor een gezonde en sociale maatschappij benadrukken. In het e-zine `Investeren en meedoen‘, ter beschikking gesteld op de website van NOC*NSF, geeft de koepel het advies aan gemeenten om nadrukkelijk te investeren in een buitenruimte die uitnodigend werkt om te bewegen; investeer in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande en flexibele sportaccommodaties, richt de publieke ruimte directer in op sportbeoefening, verbeter de mogelijkheden voor buitensport en help verenigingen bij het totale functioneren inclusief het verduurzamen van sportaccommodaties.

Doe mee aan sport en bewegen in Arnhem!
Arnhem kent een specifieke sport- en beweegvraag die gekoppeld is aan het profiel van de stad. De vraag uit de stad en de wijken komen centraal te staan. Met de extra aandacht voor de ‘hardware’ (kwaliteit van de sport en beweegaccommodaties) zijn we er nog niet. Het benutten van de kracht van sport vraagt om een kwalitatief goed en flexibel sport- en beweegaanbod dat past bij de vraag van de Ernhemmer. Daarvoor zijn sterke sport- en beweegaanbieders in de stad nodig. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kan deze notitie ter inspiratie worden gebruikt voor het verkiezingsprogramma van politieke partijen in Arnhem.

Meer nieuws...