Over ons

De Arnhemse Sport Federatie (ASF) is dé belangenorganisatie voor de georganiseerde sport in Arnhem die, gevoed en bemest door de aangesloten verenigingen, de collectieve belangen van de verenigingen behartigt op politiek, ambtelijk en uitvoerend niveau en deze niveaus gevraagd en ongevraagd van advies voorziet om de positie van de georganiseerde sport verder te versterken.

De ASF voert niet uit, maar heeft een adviserende en monitorende functie van zowel beleidsbepaling als de uitvoering van het vastgestelde beleid en beleidsvoornemens. In tweede instantie behartigt de ASF de belangen per tak van sport en in laatste instantie kan de ASF optreden in het belang van een individuele vereniging.