Voor sportverenigingen

Subsidieregeling Sport  

Op 19 december 2011 heeft de raad de Arnhemse visie op Sport en Bewegen 2011-2021 vastgesteld.
De ambitie van het nieuwe sportbeleid luidt als volgt: '75% van de Arnhemmers sport en beweegt in 2016'. En van de middelen die de Gemeente Arnhem inzet om deze ambitie te behalen is de activering van specifieke groepen.

Middels de Subsidieregeling Sport wil de Gemeente Arnhem projecten en activiteiten ondersteunen die specifieke doelgroepen activeren. Tevens instellingen met een structureel aanbod van aangepaste sporten kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor sportevenementen op nationaal en internationaal niveau en deelname van individuen of teams aan internationale wedstrijden.

Klik hier voor meer informatie over de Subsidieregeling Sport (zie voorwaarden).