Voor sportverenigingen

Sportimpuls 

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiŽle sporters vormen daarbij het uitgangspunt. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kan gezamenlijk de sportparticipatie op lokaal niveau worden gestimuleerd en levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. De laatste jaren zijn al veel voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden en sportactiviteiten gecreŽerd en verzameld.

Vanuit de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders startklaar gemaakt om een aanbod te realiseren dat in de lokale situatie gewenst is, gebaseerd op wat elders al succesvol gebleken is. Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen . Er zijn namelijk al veel goede en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en houden. Sport- en beweegaanbieders kunnen alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat!

Klik hier voor veelgestelde vragen over de procedure van de Sportimpuls.

Bron:

Sport & Bewegen in de buurt (n.d.). Wat is de Sportimpuls?