Voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving

De afgelopen jaren moeten sportverenigingen aan steeds meer eisen voldoen. Dagelijks hebben ze te maken met een handvol wetten en regels die nageleefd moeten worden.

Om verenigingen inzicht te bieden en handvatten aan te reiken op het gebied van wet- en regelgeving, heeft NOC*NSF het 'Handboek Wet- en Regelgeving' in 2005 ontwikkeld.

Vraagstukken over onder andere vrijwilligersbeleid, de drank- en horecawet en het bestuur komen aan de orde in het handboek. Het handboek kan zodoende als hulpmiddel dienen voor (Arnhemse) sportverenigingen.

Klik hier om het handboek te bekijken.

Met betrekking tot de drank- en horecawet zijn er per 1 januari 2014 een aantal zaken gewijzigd. Belangrijkste wijziging is natuurlijk de leeftijdsverhoging voor alcoholverstrekking van 16 jaar naar 18 jaar. Klik hier voor de belangrijkste gevolgen van het beleid voor de sportverenigingen.