Voor sportverenigingen

Werkgeversorganisatie in de Sport

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen. 

Leden van de WOS bestaan voornamelijk uit landelijke en provinciale/regionale sportorganisaties, sportorganisaties op lokaal niveau, gemeentelijke/provinciale of regionale sportraden, verenigingen van sportraden, verenigingen van eigenaren/exploitanten van sportaccommodaties of sportscholen.
De aangesloten leden hebben in overwegende mate het karakter van een non-profitorganisatie.

De WOS streeft naar goed werkgeverschap in de sport. De juiste arbeidsverhoudingen binnen de landelijke sport is haar ambitie.

Artikels


Hieronder vindt men enkele relevante artikels van de WOS:

 

 

 

Presentatie


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ASF op 17 juni j.l. heeft de WOS een presentatie gegeven over haar organisatie en de diensten die ze aanbieden.

Klik hier voor de presentatie